تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

مشاوره و تحلیل تکنیکال بورس طلا سکه انس فارکس

شاخصها و تقویم اقتصادی و مالی جهان درهفته جاریمهمترین رویداد اقتصادی در بازارهای مالی هفته ی پیش رو نشست بانک مرکزی آمریکا و تصمیم گیری این بانک در مورد نرخ بهره بانکی خواهد بود که دیگر بازارهای مالی را دستخوش نوسان قرار خواهد داد.مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان که بر بازارهای مالی دنیا بویژه بازار طلا و بازار سهام تاثیرگذار می باشند به شرح زیر می باشد:


  

دوشنبه (27جولای ) 5 مرداد

10:30 شاخص بهای کالاهای وارداتی اروپا (آلمان) (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 0.2%)

*12:30 شاخص موقعیت  تجاری  IFOاروپا (آلمان) (رقم قبلی 107.4 – رقم پیش بینی 107.6)

12:30 شاخص عرضه پول اروپا (رقم قبلی 5.0%- رقم پیش بینی 5.1%)

12:30 شاخص وام های بخش خصوصی اروپا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.7%)

14:30 شاخص انتظارات سفارشات صنعتی CBI انگلیس (رقم قبلی -7 رقم پیش بینی -4)

17:00 شاخص خالص کالاهای با دوام آمریکا (رقم قبلی 0.0% - رقم پیش بینی 0.4%)

17:00شاخص کالاهای بادوام آمریکا (رقم قبلی -2.2% - رقم پیش بینی 3.2%)

سه شنبه (28جولای ) 6 مرداد

*13:00 شاخص تمایلات تولید ناخالص داخلی انگلیس (رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی 0.7%)

13:00 شاخص خالص ارزش افزوده انگلیس (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.5%)

17:00 شاخص بهای مواد خام کانادا (رقم قبلی 4.4.%)

17:00 شاخص بهای تولیدات صنعتی کانادا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.3%)

18:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات آمریکا (رقم قبلی 54.8 – رقم پیش بینی 55.1)

18:30 شاخص کارخانه ای ریچموند آمریکا (رقم قبلی 6 – رقم پیش بینی 6)

18:30 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 101.4 – رقم پیش بینی 100.1)

 (28 تا 30 جولای-5 تا 9 مرداد ) شاخص سراسری بهای مسکن انگلیس (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 0.2%)

چهار شنبه (29جولای ) 7 مرداد

04:20 شاخص خرده فروشی ژاپن (رقم قبلی 3.0% - رقم پیش بینی 1.1%)

10:30 شاخص تمایلات مصرف کنندگان اروپا (آلمان) (رقم قبلی 10.1 – رقم پیش بینی 10.2)

10:30 شاخص مصرف UBSسویس  (رقم قبلی 1.73)

13:00 شاخص وام های بخش خصوصی انگلیس  (رقم قبلی 3.1B – رقم پیش بینی 3.0B)

13:00 شاخص عرضه پول انگلیس (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 3.0B)

13:00 شاخص تاییدیه  وام های انگلیس (رقم قبلی 64K- رقم پیش بینی 66K)

14:30 شاخص فروش بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی 29 – رقم پیش بینی 31)

18:30 شاخص پیش فروش خانه های آمریکا (رقم قبلی 0.9% - رقم پیش بینی 1.2%)

19:00 شاخص موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا (رقم قبلی 2.5M)

*22:30 بیانیه کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا

*22:30 تعیین نهایی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا (رقم قبلی <0.25% - رقم پیش بینی <0.25%)

پنج شنبه (30جولای ) 8 مرداد

03:15 شاخص مجوز ساختمان سازی نیوزیلند (رقم قبلی 0.0%)

04:20 شاخص تمایلات تولیدات صنعتی ژاپن (رقم قبلی -2.1% - رقم پیش بینی 0.4%)

*05:00 سخنرانی رییس بانک مرکزی استرالیا

*06:00 شاخص مجوز ساخت و ساز استرالیا (رقم قبلی 2.4% - رقم پیش بینی -0.9%)

06:00 شاخص بهای واردات استرالیا (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 1.4%)

تمام روز ؛ شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (آلمان) ( رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.2%)

11:30 شاخص بارومتر اقتصادی سویس (رقم قبلی 89.7 – رقم پیش بینی 90.3)            

11:30 شاخص بهای مصرف کنندگان اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.1%)

11:30 شاخص بهای تولید ناخالص داخلی اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی 0.9% - رقم پیش بینی 1.1%)

12:25 شاخص تغییر مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (آلمان) (رقم قبلی -1K – رقم پیش بینی -5K)

12:30 شاخص بولتون اقتصادی بانک مرکزی اروپا

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی  2.35|1.4)

19:00  شاخص ذخایر گاز های طبیعی آمریکا (رقم قبلی 61B)

17:00 شاخص بهای تولید ناخالص داخلی آمریکا (رقم قبلی 0.0% - رقم پیش بینی 1.5%)

17:00 شاخص پیشرفت تولید ناخالص داخلی آمریکا (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 2.6%)

17:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی 255K  -رقم پیش بینی 264K)

جمعه (31جولای ) 9 مرداد

03:35 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان انگلیس (رقم قبلی 7  - رقم پیش بینی 5)

04:00 شاخص خالص ملی بهای مصرف کنندگان ژاپن (رقم قبلی  0.1% - رقم پیش بینی 0.0%)

04:00 شاخص نرخ بیکاری ژاپن (رقم قبلی 3.3% - رقم پیش بینی 3.3%)

04:00 شاخص هزینه های خانوارهای ژاپن (رقم قبلی 4.8% - رقم پیش بینی 2.0%)

04:00 شاخص خالص بهای مصرف کنندگان ژاپن (توکیو) (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.0%)

*05:30 شاخص اطمینان تجاری نیوزیلند (رقم قبلی -2.3)

*06:00 شاخص بهای تولید کنندگان استرالیا (رقم قبلی 0.5%)

06:00 شاخص اعتبارات بخش خصوصی استرالیا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.5%)

09:30 شاخص شروع خانه سازی ژاپن (رقم قبلی 5.8% - رقم پیش بینی 3.2%)

10:30 شاخص خرده فروشی اروپا (آلمان) (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.3%)

11:15 شاخص هزینه های مصرف کنندگان اروپا (فرانسه ) (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.7%)

12:30 شاخص نرخ بیکاری ماهانه اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 12.4% - رقم پیش بینی 12.3%)

13:30 شاخص بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.2%  - رقم پیش بینی 0.2%)

13:30 شاخص خالص بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.8% - رقم پیش بینی 0.8%)

13:30 شاخص نرخ بیکاری اروپا (رقم قبلی 11.1% - رقم پیش بینی 11.0%)

13:30 شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.0%)

*17:00 شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.0%)

17:00 شاخص هزینه اشتغال آمریکا (رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.6%)

18:15 شاخص خرید مدیران شیکاگو آمریکا (رقم قبلی 49.4 – رقم پیش بینی 50.7)

18:30 شاخص تمایلات مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 93.3 – رقم پیش بینی 94.2)

18:30 شاخص انتظارات مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 2.8%)


***  ساعت اعلام شده در تقویم اقتصادی فوق به وقت تهران بوده و شاخص های مهم و تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان با رنگ قرمز مشخص شده است.تاریخ ارسال: دوشنبه 5 مرداد 1394 ساعت 18:21 | نویسنده: طاهاتک TAHA TECH | چاپ مطلب
نظرات (1)
سه‌شنبه 20 مرداد 1394 23:08
ahmad khanmohammadi
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام.جرا دیگه تحلیل تکنیکال نمیزارید؟؟
پاسخ:
با سلام خدمت همه ی دوستان و بزرگواران

بدلیل مسافرت های پیاپی بازار رو نتونستم دنبال کنم و ناچارا دور از بازار بودم .

انشالله از هفته ی آتی به اتفاق به بررسی بازار خواهیم پرداخت.
شاد و پیرووز باشید .
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد