تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

مشاوره و تحلیل تکنیکال بورس طلا سکه انس فارکس

تقویم اقتصادی جهان درهفته جاری


نرخ بیکاری و آمار اشتغال آمریکا، سخنرانی جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا، در کنار برخی آمار اقتصادی چین از مهمترین رویدادهای مالی جهان در هفته پیش رو می باشد.


مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان که بر بازارهای مالی دنیا بویژه بازار طلا و بازار سهام تاثیرگذار می باشند به شرح زیر می باشد:


 

 

دوشنبه (28 سپتامبر) 6 مهر

10:30 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی انگلیس

16:00 سخنرانی دادلی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

16:00 شاخص درآمد شخصی آمریکا (رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی 0.4%)

16:00 شاخص خالص بهای مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.1%)

16:00 شاخص مصارف شخصی آمریکا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.3%)

17:30 شاخص فروش خانه های معوقه آمریکا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.4% )

21:00 سخنرانی یکی از اعضای  بانک مرکزی آمریکا

.

.

سه شنبه (29 سپتامبر) 7 مهر

09:30 شاخص بهای کالاهای وارداتی اروپا (آلمان) (رقم قبلی -0.7% - رقم پیش بینی -1.3%)

تمام روز ؛ شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (آلمان) ( رقم قبلی 0.0%(

10:30  شاخص بهای مصرف کنندگان اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی -0.4% - رقم پیش بینی -0.6%)

12:00 شاخص اعطای  وام های خصوصی انگلیس (رقم قبلی 3.9B – رقم پیش بینی 4.1B)

12:30 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

12:00 شاخص عرضه پول انگلیس (رقم قبلی 1.0% -رقم پیش بینی 1.0%)

12:00 شاخص تاییدیه وام های انگلیس (رقم قبلی 69K - رقم پیش بینی 70K)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 1.9|1.4)

13:30  شاخص فروش بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی 24  - رقم پیش بینی 29)

16:00 شاخص بهای مواد خام کانادا (رقم قبلی -5.9% )

16:00 شاخص تراز تجاری کالاهای آمریکا (رقم قبلی -59.1B – رقم پیش بینی -57.3B )

16:00 شاخص بهای تولیدات صنعتی کانادا (رقم قبلی 0.7%)

17:30 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 101.5 - رقم پیش بینی 96.2)

23:10 سخنرانی کارنی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

.

.

چهارشنبه (30 سپتامبر) 8 مهر

01:15 شاخص مجوز ساختمان سازی نیوریلند (رقم قبلی 20.4%)

02:35 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان انگلیس (رقم قبلی 7- رقم پیش بینی 5)

03:20 شاخص تمایلات تولیدات صنعتی ژاپن (رقم قبلی -0.8% - رقم پیش بینی 1.1%)

03:20 شاخص خرده فروشی ژاپن (رقم قبلی 1.8% -رقم پیش بینی 1.3%)

03:30 شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذاران نیوزیلند (رقم قبلی -29.1 )

05:00 شاخص مجوزهای ساخت و ساز استرالیا (رقم قبلی 4.2% - رقم پیش بینی -1.9%)

05:00 شاخص اعتبارات بخش خصوصی استرالیا (رقم قبلی 0.6% - رقم پیش بینی 0.5%)

08:30 شاخص شروع خانه سازی ژاپن (رقم قبلی 7.4% - رقم پیش بینی 7.7%)

09:30 شاخص سراسری بهای مسکن انگلیس (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.4%)

09:30 شاخص خرده فروشی اروپا (آلمان) ( رقم قبلی 1.4% - رقم پیش بینی 0.3%)

10:30 شاخص بارومتر اقتصادی سویس (رقم قبلی 100.7 - رقم پیش بینی 101.2)

11:25 شاخص تغییرات بیکاری اروپا ( آلمان) (  رقم قبلی -7K - رقم پیش بینی -5K)

11:30 شاخص ماهانه  نرخ بیکاری اروپا (ایتالیا) ( رقم قبلی 12.0% - رقم پیش بینی 12.0%)

12:30 شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی -0.2%)

12:00 شاخص نهایی تولید ناخالص داخلی انگلیس (رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.7%)

12:00 شاخص حساب جاری انگلیس (رقم قبلی -26.5B - رقم پیش بینی -22.3B)

12:30 شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.0%)

12:30 شاخص خالص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.9% - رقم پیش بینی 0.9%)

12:30 شاخص نرخ بیکاری اروپا (رقم قبلی 10.9% - رقم پیش بینی 10.9%)

15:30 سخنرانی دادلی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

15:45 شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 190K –رقم پیش بینی 191K)

16:00 شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.2%)

17:15 شاخص خرید مدیران شیکاگو آمریکا (رقم قبلی 54.4 - رقم پیش بینی 53.2)

18:00 شاخص موجودی ذخایر نفتی آمریکا (رقم قبلی -1.9M)

*22:30 سخنرانی جانت یلن رییس بانک مرکزی آمریکا

.

.

پنجشنبه (1 اکتبر) 9 مهر

03:00 شاخص کارخانه ای AIG استرالیا (  رقم قبلی51.7)

03:20 شاخص کارخانه ای تانکان ژاپن (رقم قبلی 15 - رقم پیش بینی 13)

03:20 شاخص غیر کارخانه ای تانکان ژاپن (رقم قبلی 23- رقم پیش بینی 21)

03:31 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

04:30 شاخص خرید مدیران غیرکارخانه ای چین  (رقم قبلی 53.4)

04:30 شاخص خرید مدیران کارخانه ای چین ( رقم قبلی 49.7 – رقم پیش بینی 49.7)

05:05 شاخص نهایی خرید کارخانه ای ژاپن (رقم قبلی 50.9 - رقم پیش بینی 50.9)

05:15 شاخص خرید نهایی مدیران کارخانه ای کایکسین چین (رقم قبلی 47.0 - رقم پیش بینی 47.2)

05:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات کایکسین چین (رقم قبلی 51.5 - رقم پیش بینی 51.2)

تمام روز؛ بانک های ژاپن تعطیل هستند

07:15 حراج اوراق قرضه 10 ساله ژاپن (رقم قبلی 0.42|3.5)

10:00 شاخص بهای کالاهای استرالیا (رقم قبلی -20.9%)

10:45 شاخص خرده فروشی سویس (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.3%)

10:45 شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا(اسپانیا) (رقم قبلی 53.2 - رقم پیش بینی 53.0)

11:15شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 53.8 - رقم پیش بینی 53.4)

12:00 کمیته سیاستگذاری مالی انگلیس

12:00 شاخص خرید نهایی مدیران کارخانه ای انگلیس (رقم قبلی 51.5 - رقم پیش بینی 51.3)

16:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی 267K - رقم پیش بینی 273k)

17:30 شاخص خرید مدیران کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی 51.1 - رقم پیش بینی 50.8)

17:30 شاخص مخارج ساخت و ساز آمریکا ( رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.6%)

18:00 شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی 106B)

تمام روز؛ شاخص مجموع فروش ماشین آلات آمریکا (رقم قبلی 17.8M- رقم پیش بینی 17.5M)

22:00 سخنرای ویلیام یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

.

.

جمعه (2اکتبر) 10 مهر

03:00 شاخص هزینه های خانوار ژاپن (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 0.4%)

03:00 شاخص نرخ بیکاری ژاپن (رقم قبلی 3.3% - رقم پیش بینی 3.3%)

03:20 شاخص پایه پولی ژاپن (رقم قبلی 33.3% - رقم پیش بینی 34.2%)

03:30 شاخص بهای کالاهای نیوزیلند (رقم قبلی -5.2%)

05:00 شاخص خرده فروشی استرالیا (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.4%)

تمام روز؛ بانک های چین تعطیل هستند

10:30 شاخص تغییرات بیکاری اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی 21.7K - رقم پیش بینی 17.9K)

12:00 شاخص ساخت و ساز انگلیس ( رقم قبلی 57.3 – رقم پیش بینی 57.5)

12:30 شاخص بهای تولیدکنندگان اروپا (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی -0.5%)

16:00 شاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.2%)

*16:00 شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 173K - رقم پیش بینی 202K)

*16:00 شاخص نرخ بیکاری آمریکا (رقم قبلی 5.1% - رقم پیش بینی 5.1%)

17:30 شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا (  رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی -0.9%)

21:00 سخنرانی فیچر یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

.

شایان ذکر است که ساعت اعلام شده در تقویم اقتصادی فوق به وقت تهران بوده و شاخص های مهم و تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان با رنگ قرمز مشخص شده است.


تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 17:44 | نویسنده: طاهاتک TAHA TECH | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد